Home

Ortho-Agogisch Centrum Engelbewaarder

Zorg voor volwassenen met een matig, ernstig of diep, al dan niet meervoudige beperking.
Nursingtehuis & Dagcentrum

 

Voorziening erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. (VAPH)

logo vaph


alle rechten voorbehouden. deze informatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm, zonder toezegging van oc engelbewaarder.