Ortho-agogisch centrum Engelbewaarder

    

Zorg voor volwassenen met een matig, ernstig of diep, al dan niet meervoudige beperking.

Voorziening vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

logo vaph


Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm, zonder toezegging van O.C. Engelbewaarder.